English   |     |  ورود به سايت
عقد قرارداد همکاری با دانشگاه ارجیس ترکیه و ساراتوف روسیه


در حاشیه نخستین کنفرانس بین‌المللی صمغ‌های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا 2 تفاهم‌نامه همکاری علمی پژوهشی فی ما بین پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و دانشگاه های ارجیس ترکیه و ساراتوف روسیه منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی محورهای اصلی این تفاهم‌نامه‌ها تبادل اطلاعات در زمینه موضوعات پژوهشی و آموزشی، همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی مورد علاقه مشترک و برگزاری برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت است.
علاوه بر این تفاهم‌نامه‌های مذکور شامل مفاد دیگری از جمله برگزاری مشترک سمینارها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و مبادله استاد، پژوهشگر و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی می شود.