5

دی

همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری صورت گرفت؛ فروش دانش فنی تولید دو دستگاه صنایع غذایی توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری صورت گرفت؛

فروش دانش فنی تولید دو دستگاه صنایع غذایی توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

5

دی

حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه معرفی دانشگاه های ایران در عراق

حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه معرفی دانشگاه های ایران در عراق

4

دی

حضور محققین دانشگاه سارتوف روسیه در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه ساراتوف روسیه و یک تن از دانشجویان دکتری این دانشگاه برای ارائه گزارش از روند اجرای طرح های پژوهشی مشترک و نیز عقد قرارداد جدید برای پروژه «کاربرد اولئوژل های خوراکی در محصولات قنادی با هدف بهبود ویژگی های تغذیه ای حسی» در مؤسسه حضور یافتند.

2

دی

قدس آنلاین-به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

گفتگو با دکتر سید مهدی میرزابابایی

1

دی

در بازدید رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی از مؤسسه عنوان شد؛ سهم مشارکت 94 درصدی صنعت غذا در اجرای طرح های پژوهشی موسسه ارزشمند است

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در بازدید از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، سهم مشارکت 94 درصدی صنعت را در اجرای طرح های پژوهشی مؤسسه ارزشمند دانست و استقرار این مرکز  ملی را در مشهد نقطه قوت استان و کشور اعلام کرد.