آزمایشگاه مرکزی

با توجه به جایگاه کشاورزي، دامپروري و صنایع تبدیلی در اقتصاد کشور و بویژه خراسان رضوی بعنوان یکی از مهمترین قطبهاي صنایع غذایی کشور و کندوکاوي منصفانه در وضعیت کنونی سیستمهاي تولید مواد غذایی و آشامیدنی با دیدگاهی سیستمی و کل نگر از مزرعه تا مصرف، ضعف شدید نظامهاي کیفیت و بالاخص کمبود مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان مجهز به آزمایشگاههای پیشرفته در این حوزه کاملا مشهود است که تاکنون مشکلات جدي را در برداشته است. 

به این منظور پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی در حوزه صنعت غذا در کشور و دارای آزمایشگاههای پیشرفته و تخصصی با چندین سال تجربه در انجام طرح های پژوهشی در زمینه مواد غذایی و انجام آزمونهای تخصصی بر روی مواد غذایی، خوردنی و آشامیدنی اقدام به تاسیس آزمایشگاه مرکزی نمود. 

هدف پژوهشکده هم از اجراي این طرح دستیابی به اهداف زیر می باشد:

- ارائه خدمات و افزایش بهره وری در زمینة تأمین نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات پژوهشی و دستگاهی در سطح تخصصی در گروههای مختلف پژوهشی پژوهشکده

- تقویت و توسعه عملکرد بصورت پیوسته در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات انجام شده در زمینه صنایع غذایی

-  استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

 

- حرکت در راستای بکارگیری علوم و فناوری نوین در جهت ارتقاء امور پژوهشی و آزمایشگاهی و پیشتازي در معرفی و بهره گیري از تکنولوژيهاي جدید 

-    ارائه خدمات در زمینه تأمین نیازهای مشترک آزمایشگاهی به اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه های مختلف پژوهشی موجود در پژوهشکده 

-     تسهیل و ارتقاء پژوهش و آموزش در گروه های پژوهشی و افزایش همکاری های بین گروهی در پژوهشکده 

-  ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی 
 

-     ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی 

- درآمدزایی پژوهشکده و تولید ثروت از راه علم 

- پرهیز از انحصاری شدن دستگاه‌ها و تجهیزات موجود

- ارائه خدمات آزمایشگاهی قابل انجام و بهبود و تسریع در فرآیند آن

- کاهش هزینه هاي آزمایشگاهی و صرفه جویی در هزینه کرد پروژه‌های تعریف شده

- انجام پژوهش‌ها در مسیری با حداقل چالش‌ها

- دسترسی آسان اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی

- نوآوري در روشهاي آزمایش، محصولات و فرآیندها مطابق روشهای توسعه یافته

- استفاده بهینه از کلیه امکانات و سرمایه هاي آزمایشگاهی موجود در زنجیره صنایع غذایی

- مطالعه و دستیابی به آخرین یافته های علمی در خصوص آزمایشات

- انتشار مقالات علمی داغ و حضور فعال در مجامع و سمینارهاي داخلی و خارجی

- کسب اعتبار جهانی و مجوز صدور تأییدیه هاي کیفی و مدیریت کیفیت

اهداف آزمایشگاه

 - افزايش بهره وري در استفاده از امکانات و تجهيزات پژوهشي
- فراهم ساختن زمينه و بستر لازم جهت انجام پژوهش هاي بنيادي و کاربردي
- استفاده بهينه از توان پژوهشي اعضاي هيات علمي
- بهبود کيفيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان 
- ايجاد ارتباط بين آزمايشگاه هاي داخل و خارج پژوهشکده به منظور ارائه خدمات متقابل
- ايجاد ارتباط با  نهادها، مراجع نظارتی و شرکتهاي علمي، تحقيقاتي و صنعتي به منظور ارائه خدمات متقابل
- ارايه خدمات مشاوره اي و انجام فعاليتهاي متنوع آزمايشگاهي با کيفيت بالا در زمينه هاي مرتبط با فعالیت آزمایشگاه
- ایجاد سامانه خدمات آزمایشگاه مرکزی جهت دسترسی سریع و آسان اعضای خارج از پژوهشکده به خدمات آزمایشگاه به صورت غير حضوری از طريق وبسايت آزمايشگاه مركزي با ارسال نمونه از طريق پست پيشتاز
- برآورده سازي الزامات استانداردها خصوصا استاندارد ایزو 17025 در انجام آزمون ها
- استانداردسازي در خصوص تعمير و نگهداري تجهيزات موجود و کاليبراسيون دستگاه ها
- پياده سازي استاندارد مديريت براي بالا بردن بهره¬وري آزمايشگاه
- بکارگيري افراد توانمند در آزمايشگاه‌ها جهت اطمينان از حصول نتايج صحيح و دقيق و آشنايي تمامی کارشناسان با کليه روش‌هاي اجرايي در فعاليتهاي مرتبط با محدوده عملکرد آزمايشگاه و ارتقاء سطح مهارت و اثربخشي از طريق آموزش‌هاي مستمر، سيستماتيک و برنامه‌ريزي شده
- برگزاري گارگاه هاي آموزشی مرتبط با دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه مركزي براي دانشجويان، اساتيد و حتي كارکنان آزمايشگاه هاي خارج از پژوهشکده با دريافت هزينه مربوطه
- ايجاد بانک اطلاعاتي تجهيزات آزمايشگاهي
- پياده سازي سيستم باز خورد از مشتري جهت بازاريابي بهتر و نيز شناخت نيازهاي واقعي مشتريان جهت ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر
 

چشم انداز...

مصمم هستیم که در عرصه توسعه و ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مطلوب و قابل دسترس، به گونه ای عمل کنیم که بعنوان الگویی در بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور باشیم. ما به ظرفیتهای علمی سازمان خود معتقد بوده و با بهبود مستمر سیستمها و روشها و وجود نیروهای انسانی شایسته، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی را به سازمانی پیشرو و نمونه در کشور تبدیل خواهیم نمود و تمام توان خود را بکار می بندیم تا موجبات حضور علمی ایران و ایرانیان را در صحنه علمی جهانی فراهم آورده و پژوهشکده خود را به جایگاه ویژه ای از نظر موقعیت ملی و منطقه ای برسانیم.