ارتباط با ما

دکتر محبوبه سرابی

رئیس گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی

ایمیل: m.sarabi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425404-051

فاکس: 35003150-051

مهندس سامیه عباسی

کارشناس گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی

ایمیل: s.abbasi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425414-051

فاکس: 35003150-051