تماس با ما

دکتر مرضیه حسینی نژاد

رئیس گروه

ایمیل:m.hosseininezhad@rifst.ac.ir

تلفن: 35425380-051

فاکس: 35003150-051

علیرضا رحیمیان

کارشناس گروه

ایمیل: a.rahimian@rifst.ac.ir

تلفن: 35425338-051

فاکس: 35003150-051

مهدی پاشاخانی

کارشناس گروه


ایمیل: m.pashakhani@rifst.ac.ir

تلفن: 35425338-051

فاکس: 35003150-051