فرم ها

ردیف

فایل

دانلود

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

 


 2

 فرم تهعد انجام فعالیت در آزمایشگاههای پژوهشکده
 

3

فرم حضور دانشجو در خارج از ساعت اداری پژوهشکده

 


 4


نظر سنجی

 
 height=
 


5

 

آئین نامه خدمات علمی، فنی، تخصصی آزمایشگاهی

  فرم درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی دانشجویان و مشتریان بیرونی
 

 7

 فرم درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی‌ همکاران-دانشجویان داخلی


 فرم درخواست خرید تجهیزات آزمایشگاهی


 فرم درخواست خرید کالا و خدمات آزمایشگاه

10 

 فرم معرفی دانشجو به آزمایشگاه
 


11


فرم درخواست کالا از انبار مرکزی 


12


روش اجرایی پذیرش و انجام خدمات آزمایشگاهی