تجهیزات آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی

 

کشور سازنده

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

شماره

انگلیس

SONICS

VCX750

اولتراسونیک

1

آلمان

KRUSS

K100

تنشیومتر

2

آمریکا

BROOKFIELD

DV III ULTRA

ویسکومتر

3

آمریکا

LABOMED

LX 400

میکروسکوپ

4

آلمان

HERMLE

Z23HK

سانتریفیوژ

5

آلمان

BINDER

KBF 115

اینکوباتور

6

آلمان

IKA

T25 digital

اولتراتوراکس

7

آمریکا

JULABO

ED-F12

حمام سرکولاتور

8

آمریکا

JULABO

MA-F12

حمام سرکولاتور

9

آمریکا

JULABO

ED-F26

حمام سرکولاتور

10