تجهیزات آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی

کشور سازنده

مدل

نام دستگاه

شماره

سوییس

Metrohm

PH متر

1

آلمان

WTW – inolab

PH متر

2

آلمان

IKA

مگنت هیتر

3

ژاپن

Shimadzu

ترازوی با دقت (01/0)

4

ژاپن

Shimadzu

ترازوی با دقت (0001/0)

5

ژاپن

Shimadzu

ترازوی رطوبت سنج

6

ژاپن

Shimadzu

اسپکتروفتومتر

7

ژاپن

Atago

پلاریمتر دیجیتال

8

ژاپن

Atago

رفرکتومتر دیجیتال

9

آلمان

Hettisch

سانتریفوژ با دور (rpm) 4000

10

سوییس

Buchi

اجاق هضم کجدال

11

انگلستان

Amalgams

کوره الکتریکی 1100

12

ایران

Shimifan

کوره الکتریکی 1200

13

ایتالیا

Ariston

فر الکتریکی

14

آلمان

Memmert

آون

15

سوییس

Buchi  (2 دستگاه)

روتاری اواپراتور +پمپ خلاء

16

سوییس

Buchi

اسپری درایر آزمایشگاهی

17

آلمان

Heraus

آون تحت خلاء

18

آلمان

Memmert

بن ماری جوش

19

ایتالیا

Velp (4عدد موجود است)

استایر (همزن مغناطیسی)

20

ایران

ایرانی (1 عدد)

شوف بالن

21

 

 

دوخت وکیوم پلاستیک

22

ایران

پارس خزر

آب میوه گیری مخلوط کن

23

آلمان

Brown

آب میوه گیری

24

ایران

ایرانی

آسیاب

25

انگلستان

LLOYD

دستگاه کشش و فشار

26

سوییس

Buchi

تقطیر کجدال

27

ژاپن

National

مایکروفر

28

سوییس

Buchi (یک دستگاه)

روتاری اپراتور + پمپ خلاء

29

ایران

ایرانی (یک دستگاه)

شوف بالن

30

ایتالیا

HANNA

کنداکتیویمتر

31