آزمایشگاه زیست فناوری مواد غذايي

مشخصات مسئول آزمایشگاه

نام ونام خانوادگی:

تحصیلات:

شماره تماس:

051-35425312

ایمیل:

آزمایشگاه زیست فناوری با بهره گیری از تجهیزات عمومی و اختصاصی شامل بيورأكتور ها و فرمانتورهاي کشت سلول های گیاهی و میکروبی، کشت بافت گیاهی، استخراج RNA و DNA ، به کارگیری سامانه PCR  و تکنیک های ژن کلونینگ به انجام تحقیقات در زمینه علوم زیستی به ویژه در حوزه علوم و صنایع غذایی ، توليد پري بيوتیكها و پروبيوتیكها فرآيندهاي تخمير ، توليد متابوليتهاي ثانویه با كاربري غذايي می پردازد. برخی تجهیزات موجود درآزمایشگاه زیست فناوری عبارتند از:
Gel Documentation & Analysis ، استریو میکروسکوپ، سانتریفوژ یخچالدار، دستگاه کنترل کننده گرمایی، الکتروفورز افقی و عمودی واتاقک رشدگیاهان، تانک ازت 35 لیتری دهانه تنگ با 6 کانستر، DeepFreezer  و لامینارفلو مي باشد.


تجهیزات:

نام دستگاه: سانتریفوژ یخچالدار
ویژگی های دستگاه
سانتریفوژ دستگاهی است برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف. مخلوط را درون میکروتیوپ قرار می‌دهند طوری که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند. در این حالت، نیروی گریز از مرکز می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون یا ته مخلوط رانده می‌شوند. وقتی سانتریفوژ از حرکت باز می‌ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط می‌مانند. خون وDNA, RNA ، پروتئین‌ها و سایر نمونه‌های بیولوژیکی را معمولاً به وسیله دستگاه سانتریفوژ جدا می‌کنند. سانتریفوژ آزمایشگاه زیست فناوری مواد غذایی با سرعت 15000 دور در دقیقه می‌چرخدو دمای آن برای حفظ حیات نمونه‌های زیستی قابل تنظیم است.
نام دستگاه: شیکر انکوباتور یخچالدار
ویژگی های دستگاه
شیکر انکوباتور یخچالدار دستگاهی است که دارای یک محفظه آلومینیومی یا استیل می باشد که هم دارای سیستم سرمایشی و هم دارای سیستم گرمایشی بوده و ایجاد دمای قابل کنترل از -5C˚ الی +65C˚ با دقت ˚1C ± نموده و جهت کشت سلول‌های گیاهی و باکتری در دمای زیر و بالای محیط و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در آزمایشگاه های زیست فناوری و کنترل کیفی و تست لوازم صنعتی به کار برده می شود.نام دستگاه: الکتروفورز (Southern Blot, SDS PAGE, DNA electrophoresis )

ویژگی های دستگاه
روش‌های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکو‌ل‌ها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده‌است. از یک محیط نیمه جامد (ژل) به عنوان فاز ثابت استفاده می‌شود. این نوع الکتروفورز برحسب نوع ژل به کار گرفته شده به دو نوع الکتروفورز ژل پلی‌اکریل آمید ( PAGE) و الکتروفورز ژل آگارز تقسیم می‌شود. الکتروفورز PAGE دارای قدرت تفکیک بسیار بالائی بوده و برای تفکیک پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک به کار گرفته می‌شود. به منظور بررسی پروتئین‌ها با استفاده از PAGE، به سبب اینکه پروتئین‌ها دارای بار مختلف هستند، معمولاً برای اینکه تفکیک فقط براساس وزن مولکولی انجام شود به بافر ماده شیمیائی( SDS سدیم دو دسیل سولفات) اضافه می‌شود. SDS مولکول بزرگی با بار منفی می‌باشد. این ماده باعث واسرشت شدن پروتئین‌ها شده و به آنها متصل می‌شود، که باعث القاء بارمنفی متناسب با وزن مولکولی به پروتئین می‌شود. هر چه غلظت پلی اکریل آمید بیشتر باشد قدرت تفکیک ژل بیشتر خواهد بود و مولکول‌های دارای وزن مولکولی نزدیک به هم را بهتر تفکیک می‌نماید. در این ژل‌ها مولکول‌های کوچک‌تر در مقایسه با مولکول‌های بزرگ‌تر سریعتر حرکت کرده و مسافت بیشتری را طی می‌کنند. از روش PAGE برای بررسی جهش‌ها و تعیین توالی دی‌ان‌ای نیز استفاده می‌شود

نام دستگاه: بیورآکتور کشت سلول گیاهی

ویژگی های دستگاه
بیوراکتورها ابزارهایی هستند که به منظور بهبود رشد سلول ها و بافت، محیط فیزیولوژیک را شبیه سازی می‌کنند. فرمانتورها و بیوراکتورها برای کشت و تکثیر انواع سلول‌های میکروبی، گیاهی و حیوانی استفاده می‌شود. در این دستگاه شرایط لازم برای کشت نظیر pH، میزان اکسیژن و دما متناسب با نوع سلول در حال کشت قابل کنترل است. این کنترل دقیق، شرایط بهینه برای فرآیند کشت و دستیابی به حداکثر تولید محصول زیستی را فراهم می‌کند. از جمله ويژگی‌های اين دستگاه می‌توان به قابليت استريل کردن به دفعات متعدد، عمليات آسان، امکان تهيه ظروف کشت با اندازه‌های مختلف، سازگار با کشت انواع ميکروارگانيسم‌ها، مجهز بودن به پردازشگر کنترلی، صفحه نمايش و ذخيره اطلاعات از طریق رایانه و نیز قابلیت برنامه ریزی فرایندها با استفاده از نرم افزار کنترلی اشاره کرد.