لیست تفاهم نامه های منعقد شده پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 طرف تفاهم نامه

 موضوع تفاهم نامه 

 دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان  همکاری های علمی و پژوهشی
 شرکت پترو طرح پارس  خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد  همکاری های علمی و پژوهشی
 گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانلی (مرسانا)  همکاری های پژوهشی، مشاوره ای
 سازمان شیلات ایران  همکاری های علمی و پژوهشی
 انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی  همکاری پژوهشی و مشاورهای با واحدهای عضو انجمن
 شرکت فراورده های لبنی رضوی  همکاری های علمی و پژوهشی
 دانشگاه الزاهرا  همکاری های علمی و پژوهشی
 شرکت اکسیژن فعال سحر  همکاری های علمی و پژوهشی
 شرکت تعاونی طعم و عطر ماگنولیا  همکاری های علمی و پژوهشی
 اداره کل استاندارد خراسان رضوی  همکاری های علمی و پژوهشی 
 گروه صنعتی بازرگانی سامان صنعت اطلس همکاری های علمی و پژوهشی 
 شرکت نیک فردوس میلان همکاری های علمی و پژوهشی 
 شرکت عالیفرد (سن ایچ) همکاری های علمی و پژوهشی 
 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  همکاری های علمی و پژوهشی 
 مؤسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان  همکاری در حمایت از مالکیت معنوی مخترعین و پژوهشگران
 شرکت آزمایشگاه کنترل کیفی تستا  همکاری های پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی
 شرکت آفتاب نوخیز هزار مسجد  همکاری های علمی و پژوهشی
 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری های علمی و پژوهشی 
 دانشگاه فردوسی مشهد 2 همکاری های علمی و پژوهشی 
 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری های علمی و پژوهشی 
 دانشگاه تربت حیدریه همکاری های علمی و پژوهشی 
 جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالی همکاری های علمی و پژوهشی 
 مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا همکاری های علمی و پژوهشی 
 شرکت تعاونی تدبیر اندیشان آرکا  همکاری در تجاری سازی و بازاریابی طرح پژوهشی
 مؤسسه مطالعات راهبردی و معارف اسلام نور  همکاری های علمی و پژوهشی
 تعاون روستایی استان مازندران همکاری های علمی و پژوهشی 
 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند  همکاری های علمی و پژوهشی 
 اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی همکاری های علمی و پژوهشی 
 مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) / معاونت پژوهشی وزارت علوم همکاری های علمی و پژوهشی 
 اداره کل استاندارد خراسان رضوی 1  فعالیت به عنوان مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد
 مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (پایگاه SID)  همکاری های علمی و پژوهشی
 شرکت ارمغان چاشنی توس (آرشیا) همکاری های علمی و پژوهشی 
 پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری های علمی و پژوهشی 
 گروه تولیدی و بازرگانی شاهسوند همکاری های علمی و پژوهشی 
 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی همکاری های علمی و پژوهشی 
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان همکاری های علمی و پژوهشی 
 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار همکاری های علمی و پژوهشی 
 پارک علم و فناوری خلیج فارس   همکاری های علمی و پژوهشی
 پژوهشکده شمال شرق انستیتو پاستور ایران  همکاری های علمی و پژوهشی
 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  همکاری های علمی و پژوهشی