واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1389 بعنوان یک بخش مستقل با تكیه بر دانایی و توسعه فراگیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و با تمرکز بر تامین زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب، در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرآیندها و در جهت دستیابی به اهداف و انجام ماموریت های پژوهشکده فعالیت می نماید.

1

خرداد

استانداردسازی مواد غذایی با هدف توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد

استاندار خراسان رضوی:

 استانداردسازی مواد غذایی با هدف توسعه  صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

4

آذر

ارتقاء پژوهشکده به موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با تشکیل دو پژوهشکده «فناوری های پیشرفته مواد غذایی» و «علوم و صنایع غذایی» به موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ارتقاء یافت.

7

آبان

گوگل نتایج جستجو را بر اساس موقعیت مکانی نمایش می‌دهد

گوگل در سا‌ز‌وکار جستجوی خود تغییر ایجاد کرده است. از این پس کاربران برای نمایش جستجوهای مربوط به کشورشان، نیازی به تغییر دامین گوگل ندارند.