کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در سال 1368 تأسیس شد و با هدف ارتقای سطح دانش پرسنل همگام با یافته‌های نوین علمی و توسعه توانمندی‌های پژوهشی، مهارت‌های مدیران، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و سهولت دسترسی محققان و کاربران به اطلاعات مورد نیاز با گردآوری بیش از 15000 عنوان منابع چاپی، دیجیتال، طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه ها فعالیت می نماید.

1

خرداد

استانداردسازی مواد غذایی با هدف توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد

استاندار خراسان رضوی:

 استانداردسازی مواد غذایی با هدف توسعه  صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.