ظرفیت های تحقیقاتی زرشک در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بررسی شد

با برگزاری سخنرانی علمی «ظرفیت های تحقیقاتی زرشک» به عنوان اکسیر سرخ سلامتی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، «دکتر احمد بالندری» سخنران این نشست علمی در زمینه گیاهان مقاوم بومی به معرفی زرشک بی دانه به عنوان محصول اختصاصی ایران و سابقه 27 ساله پژوهشکده در این زمینه  پرداخت. 

عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در ادامه عناوین پژوهش های انجام شده در زمینه های به زراعی، به نژادی و بهینه سازی فرآیند فرآوری زرشک را ذکر کرد و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها در این زمینه برشمرد. 

وی به ظرفیت های تولید فرآورده های متنوع غذایی و دارویی زرشک  نیز اشاره نمود و موضوعات  پیشنهادی خود را در زمینه های توسعه کاربردهای غذایی - دارویی، تدوین استانداردها، استفاده از ضایعات  و تولید فرآورده های جانبی ارگانیک ارائه کرد. بالندری همچنین به معرفی پردیس های پژوهشی – آموزشی پژوهشکده و بویژه ظرفیت های پژوهشی باغ کلکسیون منحصر بفرد زرشک در قالب پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی پرداخت و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.