کارگاه آموزشی تکنیک ها و روش های بهبود عملکرد در سازمان (روش های ارتقای بهره وری) در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، این کارگاه آموزشی با حضور کلیه کارشناسان این مجموعه به مدت 12 ساعت برگزار می گردد.

دکتر «وحید جانفدا» مدرس این کارگاه آموزشی در زمینه کارآفرینی، مشاوره و ارتقاء بهره وری سازمان های خصوصی و دولتی فعالیت می کنند.