سمپوزیوم بین المللی امنیت غذایی و توسعه پایدار (2017 ISFS) در ویتنام برگزار شد

سمپوزیوم بین المللی امنیت غذایی و توسعه پایدار (2017 ISFS) با حضور اساتید و پژوهشگران علوم و صنایع غذایی  و با همکاری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در دانشگاه هوچی مین ویتنام برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این همایش که با همکاری موسسات بین المللی انیستیتو متخصصین علوم و صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه (APIFP)، دانشگاه توماس باتا از جمهوری چک، دانشگاه کشاورزی بلغارستان، انیستیتو تحقیقات غذایی ژاپن (NARO) و موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران برنامه ریزی و برگزار شد، بیش از ۳۷۰ شرکت کننده از موسسات پژوهشی ۱۹ کشور جهان حضور داشتند. 

در مراسم افتتاحیه این همایش، از نماینده موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به سبب همکاری موثر و ارزنده در برگزاری این سمپوزیوم و نیز چهارمین کارگاه آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها قدردانی بعمل آمد.