امضای تفاهم نامه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با دانشگاه پوترا مالزی

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از امضای تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه پوترا مالزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر مرضیه حسینی نژاد» گفت: در راستای گسترش همکاری های علمی بین المللی با محوریت صنعت غذا این دو مرکز علمی - پژوهشی در زمینه های، تبادل اطلاعات در مورد برنامه های تحقیقاتی و آموزشی، همکاری در پروژه های تحقیقاتی مشترک، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و برگزاری سمینارها، کنفرانس ها یا کارگاه های آموزشی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

گفتنی است در راستای این تفاهم نامه موسسه تحقیقات فرآورده های حلال دانشگاه پوترا در اولین کنفرانس بین المللی فرآوردهای حلال که 22 لغایت 23 آذر ماه در مشهد برگزار می شود به همراه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشارکت می نماید.