کارگاه آموزشی «بکارگیری یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فراورده های غذایی» برگزار می شود

کارگاه آموزشی «به کارگیری آخرین یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فراورده های غذایی» ویژه پژوهشگران، صنعتگران و دانشجویان در حاشیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این کارگاه آموزشی در روز شنبه 25 آذر ماه 96 توسط «دکتر مرضیه حسینی نژاد» عضو هیات علمی گروه زیست فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، سالن (9-8)، جنب غرفه 861 برگزار می گردد. 

شایان ذکر است حضور در این کارگاه آموزشی به صورت رایگان و با اعطای گواهینامه می باشد. 

از علاقه مندان دعوت می گردد به منظور ثبت نام روزهای چهار شنبه (22/9/96) الی جمعه (24/9/96) به غرفه 861 سالن 8 مراجعه فرمایند.