پنجمین دوره آشنایی با مواد مرجع استاندارد برگزار می شود

با همکاری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی پنجمین دوره آشنایی با مواد مرجع استاندارد، نحوه انتخاب و استفاده صحیح از آنها، 26 و 27 دی ماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، پیرو برنامه برگزاری دوره آشنایی با مواد مرجع استاندارد در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پنجمین برنامه برگزاری این دوره برای شمال شرق کشور در مشهد برگزار خواهد شد.

سرفصل های این دوره شامل جایگاه و اهمیت استفاده از مواد مرجع در آزمایشگاه ها، تفاوت انواع مواد مرجع و چگونگی استفاده از آنها، الزامات مربوط به گواهینامه های مواد مرجع و الزامات شرکت های تولید کننده مواد مرجع می باشد.

این دوره آموزشی با استناد به استانداردهای جهانی در مورد انتخاب ماده مرجع مناسب در آزمایشگاه، استفاده مناسب و اثر بخش از مواد مرجع، شرایط تولید مواد مرجع و مانند آن ارائه می گردد.

علاقه مندان می توانند به منظور ثبت نام در این دوره آموزشی با شماره 22653289-021 تماس حاصل فرمایند.