مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همصدا با ملت ساحشور ایران در راهپیمایی 22 بهمن 1396 حاضر شدند و با آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل تجدید میثاق کردند.