قرارداد پژوهشی به ارزش 6 هزار یورو در زمینه زعفران با کشور بلژیک امضاء شد

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از امضای قرارداد پژوهشی مشترک این موسسه با شرکت تسندرلو(Tessenderlo Group)  کشور بلژیک با موضوع بررسی تأثیر محلول پاشی برگی نوعی کودشیمیایی بر روی کمیت و کیفیت زعفران خبرداد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر مرضیه حسینی نژاد» گفت: این قرارداد پژوهشی در راستای گسترش همکاری های علمی بین المللی این موسسه و به منظور ارتقای افزایش کمی و کیفی تولید زعفران به امضاء رسیده است. 

وی افزود: به موجب این قرارداد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با پشتیبانی مالی شرکت تسندرلو، کود کشاورزی  K-LEAF  را در طی کشت زعفران استفاده نموده تا تاثیر این ماده بر عملکرد کمی و کیفی محصول مورد ارزیابی قرار گیرد. 

وی ادامه داد: کود شیمیایی K-LEAF داری مجوز توزیع در ایران از وزارت جهاد کشاورزی است و تاکنون بر روی محصولات مختلف کشاورزی استفاده شده است. 

حسینی نژاد در پایان گفت: کل اعتبار این قرارداد بالغ بر 6000 یورو می باشد که توسط شرکت تسندرلو به موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی پرداخت خواهد شد و دکتر عبدالله ملافیلابی از متخصصین حوزه تحقیقات زعفران و مدیر گروه زیست فناوری موسسه، مسئولیت اجرای این پژوهش را بر عهده دارد.