قرارداد پژوهشی بهینه یابی آنزیم مقاوم به گرمای پکتیناز با دانشگاه پنجاب پاکستان امضا شد

قرار داد پژوهشی مشترک با عنوان «تولید بهینه آنزیم پکتیناز مقاوم به گرما » بین موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و دانشگاه مرکزی پنجاب پاکستان به امضا رسید. 

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در پی امضای تفاهم نامه همکاری میان دو مرکز پس از برگزاری سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها به میزبانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و حضور پروفسور شاه جهان بیگ به عنوان نماینده دانشگاه پنجاب پاکستان در این رویداد و نیز با عنایت به توافقات صورت گرفته در سطوح عالی میان کشورهای ایران و پاکستان در جهت حمایت از همکاری های علمی بین المللی، قرارداد طرح مزبور با زمان اجرای دوسال منعقد گردید.

دکتر سید مهدی زیارت نیا، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مواد غذایی موسسه پژوهشی علومو صنایع غذایی مسئولیت اجرای این پژوهش را بر عهده دارد.

لازم به ذکر است آنزیم پکتیناز دارای کاربردهای گسترده ای در صنایع غذایی و نساجی است که در دمای بالا کارآیی نداشته و در این طرح دستیابی به نوع پایدار این آنزیم در فرآیندهای حرارتی به روش های زیستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.