حضور فعال موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در ششمین سمپوزیوم بین‌المللی اسید لاکتیک

ششمین سمپوزیوم بین‌المللی فدراسیون انجمن‌های آسیایی باکتریایی اسید لاکتیک با همکاری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همزمان با چهارمین همایش بین‌المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند برگزار شد. 

در این همایش محققین و پژوهشگران حوزه پروبیوتیک ها و غذاهای فراسودمند از 13 کشور آسیایی شرکت داشته و با ارائه مقالات و سخنرانی های علمی پیرامون جدیدترین یافته های پژوهشی در خصوص موضوع این رویداد علمی تبادل نظر کردند.