انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاه علم و صنعت الکساندر تسالونیکی یونان در زمینه هیدروکلوئیدها

در راستای گسترش همکاری های علمی بین المللی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با دانشگاه علم و صنعت الکساندر تسالونیکی یونان تفاهم نامه همکاری های علمی و همچنین قرارداد پژوهشی در زمینه هیدروکلوییدها امضا کرد. 

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علم و صنعت الکساندر تسالونیکی یکی از مراکز دولتی تحصیلات عالی در کشور یونان است که با دارابودن 25 هزار دانشجو و بیش از 430 عضو هیات علمی در زمینه علوم کاربردی فعالیت می کند. 

این گزارش حاکی است: قرارداد پژوهشی مذکور با عنوان «بررسی خواص عملکردی فرآیند های دهانی و هضم سامانه های کلوئیدی بر پایه صمغ های بومی» که به مدت 3 سال بطول خواهد انجامید، میان گروه نانو فناوری علوم و صنایع غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و دپارتمان فناوری غذایی دانشگاه مذکور امضا شده است.