نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، "دکتر منصور غلامی" وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست ضمن تاکید بر قابلیت بالای انتشار دستاوردهای دستگاه های زیر مجموعه وزارت علوم خواستار انتشار اخبار این وزارتخانه به صورت کلان و شبکه ای شد.

وی اطلاع رسانی را وظیفه کلیه خانواده بزرگ وزارت علوم دانست و بر اهتمام ویژه مدیران روابط عمومی این وزارتخانه برای ارتقای عملکرد این واحد تاکید کرد.

در ادامه "دکتر علیرضا عبدالهی نژاد" سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ضمن ایراد سخنانی بیان کرد: اطلاعات اساس زندگی انسان امروزی را تشکیل می دهد و بر این اساس روابط عمومی ها باید همگام با تغییرات روز جامعه از کارکردهای سنتی و کلیشه ای فاصله بگیرد و به تکنیک ها و فنون جدید در بازتاب دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری مجهز شود.

وی در خصوص محورهای برگزاری این نشست گفت: لزوم بازآرایی و ارتقای ساختار روابط عمومی ها مطابق با شرایط روز جامعه، تفکیک روابط عمومی از مسئولیت رئیس دفتر حوزه ریاست، چابک سازی و حرفه ای سازی، تخصیص بودجه مستقل به این واحد و ایجاد هم افزایی بین مناطق ۱۰ گانه وزارت علوم از جمله مهمترین محورهای برگزاری این نشست به شمار می رود.