نخستین همایش توسعه همکاریهای علمی و منطقه ای علوم  صنایع غذایی و کشاورزی با حضور دو کشور عراق و سوریه به همت مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این همایش با حضور حدود 330 متخصص و دست اندرکار حوزه علوم و صنایع غذایی و کشاورزی از کشورهای ایران، عراق و سوریه و نمایه 425 مقاله با موضوع کشاورزی، محیط زیست و صنایع غذایی برگزار گردید. 

دکتر قدیر رجب زاده رئیس این همایش گفت: روشهای نوین نگهداری مواد غذایی، فرآوری در صنایع غذایی، غذاهای ارگانیک، بسته بندی صنایع غذایی، تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک، علوم دام و دامپزشکی، آلودگی محیط زیست، فناوری های نوین و پاک در محیط زیست از محورهای این همایش منطقه ای هستند. 

وی افزود: مباحث پیرامون موادغذایی موضوع مشترک میان همه کشورها است.

رجب زاده ادامه داد: ایران با کشورهای عراق و سوریه در زمینه هایی چون اقلیم خشک و مشکلات محیط زیستی مشترک است و در صورتی که  این مسائل حل شود منافع منطقه تامین خواهد شد. 

او ادامه داد: گسترش همکاریها در انجام طرح های پژوهشی مشترک، برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی و نیز ایجاد دوره ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و درازمدت با عراق و سوریه از جمله برنامه های مورد نظر در حاشیه این همایش است. 

دکتر رجب زاده گفت: این همایش به مدت دو روز برگزار می شود. در روز نخست ارائه مقالات و روز دوم کارگاه های آموزشی و مشارکت و بازدید از نمایشگاه آی فود صورت می گیرد.