18

اردیبهشت

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی نماینده وزارت علوم در شورای سیاستگذاری حلال شد

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با صدور حکمی از سوی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده این وزارتخانه در شورای سیاستگذاری و راهبری تجارت کالا و خدمات حلال کشور منصوب شد.

18

اردیبهشت

جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی برگزار شد

به منظور آشنایی با مشکلات صنعت و همچنین خدمات قابل ارائه توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی برگزار شد.