آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی

ردیف فایلدانلود
1 اصلاحیه شیوه نامه حمایت اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور 
2 الحاقيه شيوه نامه ترفيع سالانه اعضای هیأت علمی
3 آئین نامه برگزاری انتخابات جهت پیشنهاد مدیران گروههای پژوهشی
4 آئین نامه دوره دکتری پژوهش محور رشته علوم و صنایع غذایی
5 آیین نامه شورای اموزش و تحصیلات تکمیلی
6 آئین نامه شورای پژوهشی
7 آئین نامه شورای داخلی گروههای پژوهشی 
8 آئین نامه شورای علمی- تخصصی 
9 آئین نامه همکاری دانشجویان دکتری 
10 شیوه نامه اجرای طرحهای مشارکت دار بدون گردش مالی 
11  شیوه نامه اعطای ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی
12 شیوه نامه تخصیص اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی 
13 شیوه نامه فرایند بررسی و تصویب طرح ها 

 

آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی

ردیف فایلدانلود
1 مجموعه مصوبات هیآت علمی جذب اعضای هیئت علمی 
2 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 17
3 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر
4 آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی - پژوهشی
5 آيين نامه استخدامي اعضای هيأت علمي
6 آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی
7 آئین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان
8 آئین نامه اعطای بورس داخل کشور-92
9 آئین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی
10  آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی-91
11 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
12 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها
13 آئین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران
14 آیین نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی
15 آئین نامه طرح پسا دکترای صنعتی
16 آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی
17 آئین نامه ها و ضوابط بنیاد  ملی نخبگان
18 شیوه نامه حمایت از فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی
19 دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی
20 شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیآت علمی
21 شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور
22 شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی
23 شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان
24 شیوه نامه تشویق مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی-90 

 

آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی

ردیف فایلدانلود
1 آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي  
2 نامه مدير گروه به رئيس
3 شناسنامه علمي - پژوهشي - ارتقا
4 شيوه نامه اجرايي ارتقاء اعضای هیآت علمی
5 فرم خود ارزيابي مقالات پژوهشکده
6 نامه متقاضي به مدير گروه