دکترسعید صمدی

مدیر امور پژوهشی
 
 هیات علمی گروه ماشین آلات صنایع غذایی 

 

تلفن: 05135425411 

نمابر: 05135425406 

پست الکترونیک: s.samadi@rifst.ac.ir

 

مدیریت امور پژوهشی

مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت پژوهشی بوده که به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی این معاونت، در زمینه تدوین و اجرای شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی با هدف گسترش و بهبود فعالیت های حوزه پژوهش، تولیدات علمی و نیز آموزش تحصیلات تکمیلی در پژوهشکده فعالیت می کند. مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، بر اساس نمودار سازمانی  مصوب، هدایت و نظارت بر گروه  امور پژوهشي و گروه آموزش تحصیلات تکمیلی رابه عهده دارد.

 این مدیریت در حوزه پژوهش، عهده دار برنامه ريزي، نظارت و توانمندسازي در زمينه انجام فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و  پژوهشگران است. بر همين اساس باتوجه به تحولات عظيم علمي كشور در سال هاي اخير و اعتلاي امور پژوهشي به منظورتحقق اهداف تبيين  شده در سند چشم انداز و نقشه جامع علمي كشور و نیز در راستاي رهنمودهاي عالمانه مقام معظم رهبری، اين مديريت ضمن انجام وظايف محوله، آمادگی خود را جهت گسترش تعاملات سازنده با تمامي دانش پژوهان و صاحب نظران علاقمند به پيشرفت علمي اعلام می دارد.  همچنین در حوزه آموزش تحصیلات تکمیلی، ضمن اجرای مجموعه آئین نامه ها و شیوه نامه های آموزش تحصیلات تکمیلی، تمام توان خود را  صرف ارتقای تربیت نیروی پژوهشگر جوان و کارآمد از طریق برگزاری دوره های دکترای تخصصی پژوهش محور بر مبنای پژوهش های کاربردی و    مورد نیاز جامعه  نموده است.