پذیرش و ثبت نام دانشجویان:

ردیف عنوان آیین نامه دانلود
1 آیین نامه شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی
2 روش اجرايي پذيرش و ثبت نام دانشجويان
3 فرم امتيازات نهايي داوطلبين
5 فرم برنامه زماني مصاحبه داوطلبين دوره دکتري
6  فرم ثبت نام دانشجويان
7 فرم مصاحبه معرفي شدگان دکتري پژوهش محور
8 آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور
9 فرم تعهد حضور تمام وقت

 

برگزاری و ارزیابی کلاس ها و دوره های آموزشی:

ردیف عنوان فرم دانلود
 1 تقویم آموزشی
 2 روش اجرايي برگزاري و ارزيابي کلاس ها و دوره هاي آموزشی
 3 فرم ارزشيابي اساتيد
 4 فرم اعلام نمرات به دانشجو
 5 فرم اعلام نمرات
 6 فرم انتخاب واحد
 7 فرم برنامه زماني برگزاري کلاس ها
 8 فرم فهرست دروس ارائه شده در نيمسال تحصيلي
 9 ليست حضور و غياب کلاس

 

 ارائه تسهیلات دانشجویی:

ردیف عنوان آیین نامه دانلود
1 فرم درخواست خوابگاه دانشجویی
2 برگ درخواست وام تحصیلی و مسکن
3 روش اجرایی ارائه تسهیلات دانشجویی  
4 فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
5 برگ درخواست وام ودیعه مسکن متاهلی
6 فرم مشخصات دانشجويان روزانه متقاضي وام و تسهيلات
 

 

خاتمه تحصیل دانشجویان: 

ردیف عنوان آیین نامه دانلود
1 دستورالعمل تدوین رساله دکترای تخصصی
2 روش اجرایی خاتمه تحصیل دانشجویان
3 اظهارنامه (مربوط به انتشار رساله)
4 فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری
5 فرم انتخاب استادان مدعو جلسه دفاع از رساله دکتری
6 فرم انتخاب نماینده تحصیلات تکمیلی 
7 فرم پیشنهاده رساله دکتری پژوهش‌محور
8 دستورالعمل تدوین رساله دکترای تخصصی
9 روش اجرایی خاتمه تحصیل دانشجویان
10 اظهارنامه (مربوط به انتشار رساله) 
11 فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری
12 فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از رساله دکتری
13 فرم تعهد اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در قبال آدرس دقیق پژوهشکده
14 فرم تقاضای دفاع از پیشنهاده دکتری
15 فرم چک‌لیست دستورالعمل بررسی رساله (نماینده تحصیلات تکمیلی)
16 فرم ارزیابی نهایی دفاع از رساله
17 فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری