مأموریت:

گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی در راستای تأمین سلامت و کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده مصرف‌کنندگان به طراحی و بروزرسانی سازوکارها در زمینه پایش ایمنی و کیفیت، گسترش روش‌های تشخیص سریع و تدوین و ارتقاء الگوها و استانداردهای تضمین کیفیت می‌پردازد.

 

اهداف: 

الف- اهداف بلند مدت (5 ساله) گروه پژوهشی:

      ارتقاء سطح ایمنی مواد غذایی از طریق طراحی ابزارهای تشخیص سریع آلاینده‌ها و مواد غیرمجاز در راستای سیاست‌های کلی نظام در پدافند غیرعامل و سیاست‌های کلی سلامت

      طراحی و گسترش الگوهای پایش کیفی با هدف بهبود کیفیت ارزش غذایی محصولات در راستای ارتقاء شاخص‌های سلامت در جامعه

      ارزیابی نقاط خطر در زنجیره تولید و فرآوری نواد غذایی، تدوین الگوهای پیشگیری و ارائه راهکارهای کنترل خطر در راستای ارتقاء سلامت و ایمنی غذایی

 

ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی:

      توسعه و ساخت حسگرهای تشخیص سریع آلودگی و ارزیابی کیفیت در مواد غذایی

      بهبود روش‌های تشخیص و پایش کیفیت در مواد غذایی بر اساس استاندارهای جهانی

      ارتقاء استانداردها و سیستم‌های مدیریت کیفیت و ارزیابی خطر و چگونگی پیاده‌سازی آن‌ها در زنجیره تولید و فرآوری موادغذایی

      بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، نگهداری و فرمولاسیون‌های غذایی با هدف افزایش ماندگاری، ایمنی و حفظ ارزش‌های غذایی محصولات

      پژوهش های مرتبط با تشخیص فراورده های حلال

      پژوهش های مرتبط با تشخیص محصولات تراریخته