گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح‌های کاربردی از جمله مهم‌ترین واحدهای کلیدی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی است که با توجه به اهمیت و حساسیت جایگاه آن، نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایفا می‌کند. هدف اصلی این واحد، برنامه‌ریزی، اداره و هدایت تمامی امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی در راستای سیاست‌های کلان پژوهشکده است.

1

خرداد

استانداردسازی مواد غذایی با هدف توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد

استاندار خراسان رضوی:

 استانداردسازی مواد غذایی با هدف توسعه  صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

22

اردیبهشت

انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاه علم و صنعت الکساندر تسالونیکی یونان در زمینه هیدروکلوئیدها

در راستای گسترش همکاری های علمی بین المللی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با دانشگاه علم و صنعت الکساندر تسالونیکی یونان تفاهم نامه همکاری های علمی و همچنین قرارداد پژوهشی در زمینه هیدروکلوییدها امضا کرد.