# نام و نام خانوادگي حوزه سمت تلفن مستقيم شماره داخلي
1 دكتر سيد مهدی زیارت نيا گروه زیست فناوری مواد غذایی معاون پژوهشي 35425410 5410
2 دكتر عادل بیگ بابایی گروه شیمی مواد غذایی معاون مالي اداري 35425401 5401
3 دفتر سرپرستی حوزه ریاست و معاونت ها 35425420 5420
4 دكتر مرضیه حسينی نژاد گروه زیست فناوری مواد غذایی رياست گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425380 5380
5 آقای علیرضا ارفع رحیمیان گروه همکاری های علمی و بین المللی کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425338 5338
6 آقای مهدی پاشاخانی گروه همکاری های علمی و بین المللی کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425382 5382
7 مهندس سروش بشروئی نظارت و ارزیابی رئیس گروه نظارت و ارزیابی 35425326 5326
10 مهندس محمد ایوبي فر طرح و برنامه مدیر طرح و برنامه 35425350 5350
11 مهندس فتانه پورشیرازی طرح و برنامه 35425351 5351
12 آقای عباس قانع امور مالی و تدارکات 35425320 5320
13 آقای عبدالرضا جنید امور مالی و تدارکات 35425321 5321
14 مهندس محمد حاتمی امور مالی و تدارکات / گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425396 5396
15 خانم طوبی حسن زاده امور مالی و تدارکات 35425322 5322
16 خانم سمانه حسین زاده امور مالی و تدارکات 35425322 5322
17 مهندس یحیی حسینی صابر امور اداری و پشتیبانی 35425340 5340
18 مهندس قاسم قلی زاده شوراب امور اداری و پشتیبانی 35425407 5407
19 خانم سمیه فهیمی امور اداری و پشتیبانی 35425408 5408
20 خانم عاطفه خلخالی روابط عمومی 35425327 5327
21 دكتر سعید صمدی گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی / طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425411 5411
22 خانم آزیتا کرمی گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425412 5412
23 مهندس زهرا زهرایی گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425413 5413
24 نمابر گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425412
25 دكتر علی رافع گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی / گروه فناوری مواد غذایی 35425365 5365
26 مهندس سامیه عباسی گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425414 5414
27 دانشجویان گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425402 5402
28 دکتر علیرضا صادقیان كارآفريني و ارتباط با جامعه / گروه فرآوری مواد غذایی 35425360 5360
29 مهندس سعید جلالیان كارآفريني و ارتباط با جامعه 35425409 5409
30 آقای رجبعلی نادرزاده مرکز اسناد و کتابخانه 35425419 5419
31 خانم طیبه شجاعی دفتر نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 35425328 5328
32 مهندس نرگس السادات نجاتی سرشت گروه فناوری اطلاعات 35425356 5341
33 مهندس الهام لاچینی گروه فناوری اطلاعات 35425357 5357
34 مهندس پویا صادقی گروه فناوری اطلاعات 35425358 5358
36 نمابر گروه فناوری اطلاعات 35425357 5357
37 دکتر جواد فیضی امور آزمایشگاه ها / گروه شیمی مواد غذایی 35425371 5371
38 مهندس معصومه راعی امور آزمایشگاه ها / گروه فرآوری مواد غذایی 35425346 5346
39 آزمایشگاه شیمی عمومی امور آزمایشگاه ها 35425317 5317
40 آزمایشگاه شیمی دستگاهی امور آزمایشگاه ها 35425316 5316
41 آزمایشگاه صنایع غذایی امور آزمایشگاه ها 35425366 5366
42 آزمایشگاه بیو فیزیک امور آزمایشگاه ها 35425318 5318
43 آزمایشگاه زیست فناوری امور آزمایشگاه ها 35425312 5312
44 آزمایشگاه فناوری نانو امور آزمایشگاه ها 35425319 5319
45 آزمایشگاه شناسایی نانو امور آزمایشگاه ها 35425319 5319
46 آزمایشگاه میکروبیولوژی امور آزمایشگاه ها 35425311 5311
47 آزمایشگاه فناوری های نوین امور آزمایشگاه ها 35425307 5307
48 آزمایشگاه فرمولاسیون امور آزمایشگاه ها 35425415 5415
49 آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب امور آزمایشگاه ها 35425308 5308
50 دکتر سمیرا یگانه زاد گروه فرآوری مواد غذایی 35425416 5416
51 آقای رضا جوادی گروه فرآوری مواد غذایی 35425366 5366
83 دکتر محمد علی حصاری نژاد گروه فرآوری مواد غذایی 35425369 5369
52 مهندس مرتضی محمدی گروه فرآوری مواد غذایی 35425307 5307
53 دکتر مصطفی شهیدی گروه شیمی مواد غذایی 35425370 5370
54 دکتر مرضیه رضوی زاده گروه شیمی مواد غذایی 35425376 5376
55 دکتر راضیه نیازمند گروه شیمی مواد غذایی 35425377 5377
56 مهندس محمدرضا عبداللهی مقدم گروه شیمی مواد غذایی 35425375 5375
57 دکتر مسلم جهانی گروه شیمی مواد غذایی 35425316 5316
58 مهندس زهرا خدابخشی گروه شیمی مواد غذایی 35425379 5379
59 دکتر عبدالله ملافیلابی گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425390 5390
60 دکتر احمد بالندری گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425391 5391
61 دکتر محبوبه سرابی گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425404 5404
62 دکتر ابوالفضل پهلوانلو گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425392 5392
63 مهندس محمد حسینی گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425397 5397
64 مهندس مریم غیور کاظمی گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425311 5311
65 دکتر آرام بستان نانو فناوری مواد غذایی 35425388 5388
66 دکتر بهروز قرآنی نانو فناوری مواد غذایی 35425380 5308
67 دکتر بهاره عمادزاده نانو فناوری مواد غذایی 35425385 5385
68 دکتر سارا ناجی طبسی نانو فناوری مواد غذایی 35425381 5381
69 دکتر رسول کدخدایی نانو فناوری مواد غذایی 35425389 5389
70 دکتر ابراهیم فولادی نانو فناوری مواد غذایی 35425387 5387
71 مهندس زینب زعفرانی نانو فناوری مواد غذایی 35425318 5318
72 مهندس سحر صالحی نانو فناوری مواد غذایی 35425319 5319
73 مهندس سید حسین رجب پور نانو فناوری مواد غذایی 35425317 5317
74 دکتر حسین زمانی خادمانلو طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425336 5336
75 دکتر سیدمهدی میرزابابایی طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425362 5362
76 دکتر علی فائزیان طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425361 5361
77 دکتر عباس افراسیابی طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425417 5417
78 آقای ابراهیم صدیقی خدمات 35425309 5309
79 آقای مصطفی میرزایی خدمات 35425309 5309
80 آقای کیوانی انتظامات 35425329 5359
81 نگهبانی درب اصلی انتظامات 35003100 3100
82 نگهبانی درب شهرک انتظامات 35003200 3200