English   |     |  ورود به سايت
 • در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی صورت می گیرد:

  انجام اقدامات مفیدبرای ارتقای دانش تولید صمغ های بومی
 • عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی مطرح کرد:
  صمغ جایگزین مناسب چربی  برای  ایجاد بافت قابل قبول در فرآورده های غذایی

 • به منظور افزایش اثربخشی:

  ریزپوشانی پروبیوتیک‌ها در شبکه‌های صمغی انجام میشود
 • عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خبر داد:

   تجاری سازی دستگاه ذبح مکانیزه - شرعی گاو درپژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 • نمایشگاه دستاوردهای پژوهشکده علوم وصنایع غذایی برگزار شد
 • عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خبر داد: ساخت فیلم بسته‌بندی پلاستیکی فعال با پایه نمک آسکوربات

 • فقدان دانش کافی و تجهیزات پیشرفته، چالش بومی سازی استاندارد مواد غذایی است

 • برگزاری سلسله کارگاه های تخصصی صنعت غذا در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • تولید دراژه شکلاتی با استفاده از ضایعات انجیر در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • برگزاری اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنایع غذایی- مهرماه 1393 - پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی صورت می گیرد:

  انجام اقدامات مفیدبرای ارتقای دانش تولید صمغ های بومی
تصویر روز

«آزمودم مرگ من در زندگی است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است»
مولانا
روز بزرگداشت مولانا و روز جهانی ناشنوانایان گرامی باد .