English   |     |  ورود به سايت

  • ریزپوشانی اسانس هل به منظور رهایش کنترل شده در چای
  • طراحی و ساخت پوشش سد حرارتی سرامیکی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
  • ساخت مارشمالوی بدون ژلاتین
  • هیچ راه حل غیر آزمایشگاهی برای تشخیص محصولات ارگانیک وجود ندارد
  • غذا باید تکمیل کننده نقش دارو باشد

  • آمادگی پژوهشکده برای انجام همکاری های علمی باموسسات آموزش عالی ویتنام 

دولت و ملت، همدلی و همزبانی
اخبار داخلی
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی:
هیچ راه حل غیر آزمایشگاهی برای تشخیص محصولات ارگانیک وجود ندارد


با هدف گسترش استفاده ازمحصولات قنادی سالم:مارشمالوی بدون ژلاتین ساخته می شود

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خبر داد:
طراحی و ساخت پوشش سدحرارتی سرامیکی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خبر داد:
ریزپوشانی اسانس هل به منظور رهایش کنترل شده در چای 

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مطرح کرد: اصلاح سبک تغذیه حرکت به سوی جامعه‌ای پویا

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی: غذا باید تکمیل کننده نقش دارو باشد

در دیدار سفیر ویتنام از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مطرح شد:
آمادگی پژوهشکده برای انجام همکاری های علمی با موسسات آموزش عالی ویتنام


عقد قرارداد پژوهشی مابین پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و دانشگاه سند پاکستان

عقد قرارداد همکاری با دانشگاه ارجیس ترکیه و ساراتوف روسیه

عقدتفاهم نامه همکاری با دانشگاه لینکلن نیوزلند

 
تصویر روز

زمین خندید و صحرا شد گل افروز
بهار آمد بهار عشق آموز
بیابان را همه در برگرفته
سرود گرم بارانهای نوروز
یدالله رویایی