English   |     |  ورود به سايت
  • با هدف تدوین استانداردهای ملی صنعت غذا؛ همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با پژوهشگاه استاندارد گسترش می یابد

  • آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

  • امضای تفاهم نامه همكاري های علمی، پژوهشی و فناوری با گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانلی

  • در بازدید مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از پژوهشکده؛ جلسه هم اندیشی حمایت از واحدهای (R&D) و ایجاد واحدهای دانش بنیان برگزار شد
  • کارگروه تخصصی آلاینده های مواد غذایی خام  با محوریت تقلبات و آلاینده های زعفران برگزار شد

  • پروانه تایید صلاحیت استاندارد آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی اخذ شد

  • با همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انستیتو متخصصین صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه؛
    سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها برگزار می شود

  • امضای قرارداد پژوهشی با شرکت قارچ یکتای سپاهان

                                  
اخبار داخلی

با هدف تدوین استانداردهای ملی صنعت غذا؛
همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با پژوهشگاه استاندارد گسترش می یابد

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

امضای تفاهم نامه همكاري های علمی، پژوهشی و فناوری با گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانلی

در بازدید مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت ازپژوهشکده؛
جلسه هم اندیشی حمایت از واحدهای (R&D) وایجاد واحدهای دانش بنیان برگزار شد

کارگروه تخصصی آلاینده های مواد غذایی خام  با محوریت تقلبات و آلاینده های زعفران برگزار شد

پروانه تایید صلاحیت استاندارد آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی اخذ شد

با همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انستیتو متخصصین صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه؛
سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها برگزار می شود

امضای قرارداد پژوهشی با شرکت قارچ یکتای سپاهان

مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برگزار شد

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی منصوب شد

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و پژوهشگاه استاندارد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دفاع از رساله نخستین دانشجویان دکتری پژوهش محور صنایع غذایی کشور با موفقیت برگزار شد

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی منصوب شد