English   |     |  ورود به سايت
 • جشن پایان سال 95 و آغاز بهاری دیگر...

 • دستیابی به دانش فنی تولید مغزی زیتون با مزیت کاهش ضایعات در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 • نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی (SIS) نمایه شد
 • به منظور گسترش همکاری های دوجانبه صورت گرفت؛
  بازدید مدیران مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نیروهای مسلح از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 • امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و بین المللی با دانشگاه مرکزی پنجاب پاکستان

 • دفاع از رساله دو دانشجوی دکتری پژوهش محور صنایع غذایی برگزار شد

 • آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو شد
 • در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛

  امضای قرارداد پژوهشی با گروه تولیدی عالیس
 • کارگاه آموزشی حقوق مالکیت فکری بارویکرد نحوه ارزیابی اختراعات برگزار شد

 • به منظور ارتقاء پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی صورت گرفت؛
  بازدید اعضای کارگروه کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش وزارت علوم

 • راه اندازی دستگاه‌های کروماتوگرافی جدید در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذاییراه اندازی دستگاه‌های کروماتوگرافی جدید در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذاییراه اندازی دستگاه‌های کروماتوگرافی جدید در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذاییالالاالاراه اندازی دستگاه‌های کروماتوگرافی جدید در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

  راه اندازی دستگاه‌های کروماتوگرافی جدید در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
  مدیری
 • در راستای ارتقای سلامت و امنیت غذایی؛

  دستگاه HPLC در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی راه اندازی شد
 • همایش تخصصی با موضوع نبات و آبنبات برگزارمی شود

 • پروفسور گلین اوون فیلیپس - استاد افتخاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

                                  
اخبار داخلی

جشن پایان سال 95 و آغاز بهاری دیگر...

دستیابی به دانش فنی تولید مغزی زیتون با مزیت کاهش ضایعات در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی (SIS) نمایه شد

به منظور گسترش همکاری های دوجانبه صورت گرفت؛
بازدید مدیران مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نیروهای مسلح از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

دفاع از رساله دو دانشجوی دکتری پژوهش محور صنایع غذایی برگزار شد

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو شد

در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛ امضای قرارداد پژوهشی با گروه تولیدی عالیس

به منظور ارتقاء پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی صورت گرفت؛

راه اندازی دستگاه‌های کروماتوگرافی جدید در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

در راستای ارتقای سلامت و امنیت غذایی؛
دستگاه HPLC در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی راه اندازی شد

در اختتامیه 17 نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار کشور؛
دو قرارداد مشارکت طرح پژوهشی به ارزش 4 میلیارد ریال توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی امضاء شد

گزارش تصویری از حضور در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار کشور

بازدید وزیر علوم و معاون پژوهش و فناوری وزیر از غرفه پزوهشکده علوم و صنایع غذایی