English   |     |  ورود به سايت
  • استفاده از صمغ‌های طبیعی برای افزایش مدت زمان ماندگاری فرآورده های غذایی

  • عضو هیأت علمی گروه زیست فناوری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی گفت:
    زرشک محصولی بی نظیر برای رفع اختلالات کبدی

  • عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی مطرح کرد:
    صمغ جایگزین مناسب چربی برای ایجاد بافت قابل قبول در فرآورده های غذایی

  • در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی صورت می گیرد: انجام اقدامات مفید برای ارتقای دانش تولید صمغ های بومی

  • نمایشگاه دستاوردهای پژوهشکده علوم وصنایع غذایی برگزار شد
اخبار داخلی
پیام استاندار محتــرم خراسان رضوي به نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

استفاده هدفمند از صمغ‌های بومی منجر به تحول در صنایع غذایی می‌شود

نیاز به افزایش تحقیقات در زمینه صمغ‌ها محسوس است

سهم ایران در بازار جهانی صمغ ها ناچیز است

استفاده از صمغ‌های طبیعی برای افزایش مدت زمان ماندگاری فرآورده های غذایی

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی عنوان کرد: زرشک محصولی بی نظیر برای رفع اختلالات کبدی

انجام اقدامات مفید برای ارتقای دانش تولید صمغ های بومی

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان پژوهش محور صنایع غذایی برگزار شد

صمغ جایگزین مناسب چربی برای ایجاد بافت قابل قبول در فرآورده های غذایی

ریزپوشانی پروبیوتیک‌ها در شبکه‌های صمغی انجام می شود

مراسم تقدیر از کارمندان نمونه برگزار شد

تجاری سازی دستگاه ذبح مکانیزه - شرعی گاو در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشکده علوم وصنایع غذایی برگزار شد

ساخت فیلم بسته‌بندی پلاستیکی فعال با پایه نمک آسکوربات
تصویر روز

چون ماه محرّم مى‏ رسيد، كسى پدرم را خندان نمى ‏ديد... چون روز دهم فرا مى‏ رسيد آن روز، روز سوگوارى و اندوه و گريه او بود.
امام رضا (ع)