English   |     |  ورود به سايت

  • ریزپوشانی اسانس هل به منظور رهایش کنترل شده در چای
  • طراحی و ساخت پوشش سد حرارتی سرامیکی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
  • ساخت مارشمالوی بدون ژلاتین
  • غذا باید تکمیل کننده نقش دارو باشد

  • آمادگی پژوهشکده برای انجام همکاری های علمی باموسسات آموزش عالی ویتنام 


تصویر روز

پروردگارا ما را به زینت ایمان مزین فرما.
حضرت فاطمه زهرا (س)